Điện thoại 0975 728 770
Menu


1. Thủ tục liên quan đến thiết bị giám sát hành trình để đăng kiểm

Hiện nay, các dòng xe kinh doanh vận tải, xe tải từ 3,5 đến 10 tấn, xe khách, xe du lịch, xe taxi, xe uber, xe grab đều phải bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình.
Nếu không có thiết bị giám sát hành trình, các dòng xe trong diện bắt buộc lắp đặt sản phẩm này sẽ không được cấp phù hiệu.
Trước khi đi đăng kiểm, chủ xe nên đề nghị đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cung cấp đầy đủ các thông tin và giấy tờ sau để làm việc với cơ quan chức năng:
+ Hợp đồng lắp đặt thiết bị
+ Hóa đơn đỏ
+ Biên bản nghiệm thu
+ Hướng dẫn sử dụng, bảo hành ...
+ Tên và mật khẩu truy cập hệ thống.

2. Quy trình đăng kiểm xe o tô gắn thiết bị giám sát hành trình

Đối với các loại xe trong diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, khi làm thủ tục đăng kiểm phải tuân thủ theo các bước sau:

2.1. Kiểm định lần đầu lập Hồ sơ phương tiện
- Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao đăng ký xe, giấy hẹn cấp đăng ký xe);
- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện;
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo để nộp (đối với xe cơ giới mới cải tạo).
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới còn hiệu lực.
- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.
- Khai thông tin vào mẫu Tờ khai thông tin thiết bị giám sát hành trình đối với xe yêu cầu phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

2.2. Kiểm định các lần tiếp theo
- Giấy đăng ký xe.
- Giấy chứng nhận kiểm định cũ (Đối với trường hợp xe cơ giới có Giấy chứng nhận kiểm định cũ ực bị mất, chỉ kiểm định để cấp lại Giấy chứng nhận khi Chủ phương tiện xuất trình đơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an hoặc đơn báo mất có phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm).
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới còn hiệu lực.
- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.
- Khai thông tin vào mẫu Tờ khai thông tin thiết bị giám sát hành trình đối với xe yêu cầu phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

  • Sep 09, 2017
  • Bình luận0
Hotline 0975.728.770
Hotline 0975.728.770